پشتبانی فنی و نرم افزارهای مورد نیاز

جهت دریافت خدمات پشتیبانی آنلاین و استفاده بهتر از این سامانه دانلود نرم افزارهای زیر توصیه میشود:

* نرم افزار ConnectApp

* نرم افزار flash For FireFox

نرم افزار Adobe Connect مخصوص گوشی های اندروید

نرم افزار RunTime PackLast modified: Saturday, 24 Aban 1399, 10:13 PM